Victoria
KLUB ABSTYNENTÓW WZAJEMNEJ POMOCY
RADOM

 

Ten osiągnie wszystko, kto zwycięży siebie

 

 

Warsztaty terapii zajęciowej dla 10 osób współuzależnionych oraz 10 osób uzależnionych.

Warsztaty terapii zajęciowej dla 10 osób współuzależnionych oraz 10 osób uzależnionych. W dniach 01-03.05.2016 w ośrodku Czarniecka Góra odbyły się warsztaty terapii zajeciowej dla 10 osób współuzależnionych prowadzonych przez mgr. Psychologii Magdalenę Gomułę. Jednym z celów warsztatów było poznanie zasad i rozwijanie umiejętności komunikowania się, pogłębianie wiedzy o komunikowaniu jak i uzyskanie wiedzy o sposobach porozumiewania się. W tych samych dniach odbyły sie również warsztaty dla osób uzależnionych poprowadzone przez instruktora terapii Jerzego Niedzielskiego. Uczestnicy na zajęciach zdobywali wiedzę między innymi na temat procesów nawrotu choroby, umiejętności asertywnego odmawiania picia, wyzwalaczy jak i umiejętności asertywnego informowania o chorobie. Koordynatorem warsztatów dla osób uzależnionych był Andrzej Sowa, a dla osób wspołuzależnionych Marek Cichoń. Uczestnicy w podsumowaniu wyrazili duże uznanie dla organizatorów i prowadzących za dobór tematów oraz formy zajęć.