Victoria
KLUB ABSTYNENTÓW WZAJEMNEJ POMOCY
RADOM

 

Ten osiągnie wszystko, kto zwycięży siebie

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KAWP "VICTORIA"

W dniu 19.09.2022 roku, w siedzibie naszego Stowarzyszenia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia KAWP "Victoria".

Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium, przyjęte zostały sprawozdania za kończącą się kadencję. 

Zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia, w składzie:

Prezes Zarządu - Jarosław Sobania,

Wiceprezes Zarządu - Marcin Socha,

Sekretarz - Marzena Marczykowska,

Skarbnik - Krzysztof Dolega.

Członkami Zarządu zostali:

- Marek Cichoń,

- Andrzej Sowa,

- Tomasz Gajowiak.

Skład Komisji Rewizyjnej, w składzie:

Przewodniczący - Jan Gozdur,

członkini - Małgorzata Stanios,

członkini - Edyta Malec - Ćwiek.