Victoria
KLUB ABSTYNENTÓW WZAJEMNEJ POMOCY
RADOM

 

Ten osiągnie wszystko, kto zwycięży siebie

 

 

CZARNIECKA GÓRA 2015